Academic lecture

Book talk: Special Relationships in World Politics

Publisert: 12. feb. 2020
Sammendrag:

Hvordan oppstår ideen om at noen mellomstatlige forhold er "spesielle"? Hvilken innvirkning har gjentatte representasjoner av eksklusivitet og særegenhet på bilateral politisk og diplomatisk samhandling?

  • Språk: English
  • Sted: Birmingham
  • Arrangementstype: Seminar
  • Arrangementsnavn: University of Birmingham
  • Dato for arrangement: 5. feb. 2020