Innsikt og kommentar

Brexit-forhandlingene vakler videre

Publisert: 11. sep. 2017
Sammendrag:

Det norske mediebildet har de siste ukene vært dominert av stortingsvalget. Ikke uventet har debattene handlet mest om hjemlige forhold, men mange har også etterlyst mer fokus rundt utenrikspolitiske spørsmål – i en tid hvor langvarige samarbeidsmønstre og maktkonstellasjoner ser ut til å være i endring. Norske velgere oppgir også å være noe mer opptatt av utenrikspolitikk enn før. Hva skjer med verden utenfor, og hvordan påvirker det norsk utenrikspolitikk og Norges rolle internasjonalt?