Innsikt og kommentar

Britisk EØS spor er ikke dødt

Publisert: 30. sep. 2016
Sammendrag:

Det er for tidlig å avskrive EØS-løsning for Storbritannia. Det kan i så fall bli krevende for Norge, skriver direktør Ulf Sverdrup i DN-kronikk.