Academic article

COVID-19 and the Resilience of Africa’s Peace and Security Networks

Publisert: 29. nov. 2021
Sammendrag:

Mange kommentatorer spådde at virkningen av COVID-19 på Afrika, med dets høye nivåer av underutvikling og svake offentlige helsesystemer, vil være spesielt katastrofal. Effekten av COVID-19-pandemien på helse- og økonomisk sektor har avslørt og forsterket allerede eksisterende sosiale, politiske og miljømessige sårbarheter, spesielt i konfliktrammede land og regioner, og har sterkt stresstestet deres sosiale samhold og motstandskraft. Global og lokal fredsskaping, fredsbevarende og fredsbyggende innsats i Afrika har også blitt betydelig forstyrret. Mer enn 1 år inn i COVID-19-pandemien i Afrika, er imidlertid det nye mønsteret et mønster av motstandskraft snarere enn usikkerhet og kaos. Denne artikkelen vurderer forstyrrelsen forårsaket av COVID-19 for Afrikas freds- og sikkerhetsnettverk og vurderer hvordan en kompleksitetsorientert Adaptive Peacebuilding-tilnærming kan bidra til å styrke samfunnets motstandskraft og stimulere selvorganisert tilpasningsevne. Spredningen av viruset øker fortsatt jevnt og trutt, og situasjonen vil trolig bli verre før den blir bedre. Spørsmålet er hva det afrikanske sivilsamfunnet, regjeringer og multilaterale organisasjoner kan gjøre for ytterligere å styrke og støtte mønsteret av motstandskraft som har dukket opp i løpet av det første året av COVID-19-krisene i Afrika?