Rapport

China’s role in the Sustainable Development Agenda: Considerations for Norway

Publisert: 2. mars 2020
Sammendrag:

Kinas rolle i internasjonal utvikling vokser, med reelt og økende potensiale til å påvirke bærekraftsmålene. På noen områder sammenfaller kinesiske initiativ med norske interesser, men Kinas tilnærming avviker også på en del grunnleggende praksis og normer. Kinas internasjonale bidrag møter blandete reaksjoner og Norge bør stake ut sin egen kurs for når og hvordan jobbed med Kina om bærekraftsmålene.