Innsikt og kommentar

Commentary: Neighbors in a changed terrain

Publisert: 9. mai 2017
Sammendrag:

Forrige uke publiserte regjeringen et nytt strategidokument for nordområdene. Denne kommentaren tar for seg noen av de viktigste temaene på det internasjonale feltet i strategien.