Artikkel

Darwinistisk seleksjon i en global økonomi

Publisert: 3. sep. 2015
  • Utgivelsesår: 2015
  • Språk: Norsk, bokmål
  • Sider: 44 - 52
  • Volum: 18
  • Hefte: 5
  • Tidsskrift: Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse