Popular scientific article

Deepfake - Når ein ikkje lenger kan tru på det ein ser og høyrer

Publisert: 13. apr. 2021
Sammendrag:

Deepfakes har sprengkrafta til å sørgje for politisk motivert vald, sabotere val og øydelegge diplomatiske relasjonar.

Kronikken er basert på tidlegare HHD-bidrag.