Academic article

Den flerhodede dragen – Mot en ny modell for kinesisk utenrikspolitikk?

Publisert: 6. mars 2020
Sammendrag:

Samfunnsutviklingen i Kina de siste tiårene har gjort pluralisme til et kjennetegn ved måten kinesisk politikk besluttes og implementeres på. Gamle formelle aktører møter nå konkurranse fra nye, uformelle aktører både i det offentlige og det sivile rom. Som en følge av dette er Kinas formelle utenrikspolitikk nå bare én av flere stemmer overfor omverdenen. På grunnlag av en systematisk gjennomgang av viktige aktører og styringslinjer i dagens Kina, vil denne artikkelen argumentere for at tilstanden vi ser i dag best kan beskrives som «pluralisert autoritarisme». Modellen illustreres med en analyse av Kinas atferd i Sørkinahavet i tidsrommet 2007–2012.

  • Utgivelsesår: 2014
  • Fullversjon: Les her
  • Antall sider: 29
  • Språk: Norwegian
  • Volum: 72
  • Tidsskrift: Internasjonal politikk