Rapport

Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et endret Europa

Publisert: 18. jan. 2012
Sammendrag:

Forholdet mellom Norge og Storbritannia har dype røtter både politisk og kulturelt, og omfatter i dag en lang rekke saksområder, institusjoner og individer. Samtidig er det norsk-britiske forholdet i dag gjenstand for nesten påfallende lite oppmerksomhet både i norsk og britisk offentlighet. Hvorfor er det slik? I denne rapporten setter vi fokus på båndene mellom Norge og Storbritannia, med hovedvekt på nåtidens relasjoner, men med et blikk bakover på den nære fortid. Gjennom ni bidrag forsøker vi å gi innblikk i ulike sider av det norsk-britiske forholdet, fra slektskapet mellom det norske og det britiske politiske system via utenriks- og energipolitiske bånd til kulturutveksling og forståelsen av Storbritannia i norsk presse og akademia.

  • Utgivelsesår: 2011
  • Forlag: British Politics Society
  • Antall sider: 136
  • Språk: Norsk