Innsikt og kommentar

Det illiberale Europa

Publisert: 8. aug. 2017
Sammendrag:

Det er klare fellestrekk i landenes politiske utvikling. Gjennom lovendringer svekker myndighetene uavhengigheten til domstolene, sivilsamfunnet og media. I tillegg deler de et konservativt politisk tankegods, hvor regjeringene vektlegger statlig suverenitet, religion, familie og nasjon som et alternativ til det liberaldemokratiske tankegodset i EU.