Innsikt og kommentar

Det klamme toprosent-målet

Publisert: 29. okt. 2018
Sammendrag:

USAs pågående press på europeiske NATO-land om å bruke minst to prosent av BNP på Forsvaret har som kjent økt i intensistet etter at Trump ble president. Det man ble enige om på Wales-toppmøtet i 2014 var å "arbeide mot å oppnå to prosent innen 2024". Mange land, inkludert Tyskland og Norge, la særlig vekt på "arbeide mot"-delen av setningen. Den forpliktet med andre ord ikke at de to prosentene skulle være nådd innen 2024.