Artikkel

Det spanske imperiet: Imperial etos, identitet og legitimitetsgrunnlag

Publisert: 5. jan. 2012
  • Utgivelsesår: 2008
  • Språk: Norsk
  • Sider: 121 - 131
  • Volum: 66
  • Hefte: 1
  • Tidsskrift: Internasjonal Politikk