Artikkel

Et 70-årsperspektiv på FNs utviklingssystem

Publisert: 2. sep. 2015
Sammendrag:

I nærmere 70 år har FN vært en viktig – oftest den aller viktigste – arena for diskusjon av utviklingspolitikk knyttet til utviklingen i Sør. I 65 av disse årene har FN også drevet operativ bistandsvirksomhet. Har FN-systemet betydd en forskjell, og i så fall, hva består denne forskjellen i? Oppmerksomheten rettes mot systemets generering av mål, normer og strategier for utvikling. I disse årene har de politiske og økonomiske omgivelsene endret seg sterkt – i Nord som i Sør – og det har også framherskende paradigmer for utvikling. Artikkelen tar for seg utviklingsmålene FN-systemet har generert og hvordan systemet i de ulike perioder har manøvrert for nå de ideelle målene. Den presenterer og drøfter de viktigste elementene i strategiene for FNs fire utviklingstiår og i strategien for å gjennomføre tusenårsmålene, hva de førte til og hvorfor. Oppmerksomheten rettes i første rekke mot «det første FN» (regjeringene) og «det andre FN» (sekretariatene).

  • Utgivelsesår: 2015
  • Språk: Norsk
  • Sider: 231 - 259
  • Volum: 73
  • Hefte: 2
  • Tidsskrift: Internasjonal Politikk