Rapport

Europa i endring - fase 2: 2013-17. Faglig og tematisk grunnlag

Publisert: 2. jan. 2014
Sammendrag:

Plannotat for utlysning av nytt forskningsprogram. Notatet skisserer bredde og dybde i temaer, koplinger og problemstillinger som gruppa mener er relevant for forskning på europeiske endringsprosesser og Norges rolle i Europa, innen det mandatet som Divisjonsstyret har satt opp. Også oversatt ti engelsk med tittel "Europe in Transition : 2013-17: Academic and thematic basis".

  • Utgivelsesår: 2012
  • Forlag: Norges forskningsråd
  • Antall sider: 12
  • Språk: Norsk