Academic literature review

Female Participation in Peacebuilding Efforts in Africa: A Review of Recent Academic Contributions

Publisert: 7. juni 2021
Sammendrag:

I 2020 var det 20 år siden FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet (KFS). Gjennom de siste 20 årene har det vokst frem en større litteratur på temaet. Denne litteraturstudien undersøker først relevante bidrag innenfor KFS-agendaen i Afrika siden 2017, med spesielt fokus på deltakelse. Deretter undersøker artikkelen bidrag som tar for seg nye utfordringer for kvinners deltakelse i fredsbygging.