Innsikt og kommentar

Forskning vs. synsing

Publisert: 7. apr. 2018
Sammendrag:

Børge Brende burde vite bedre enn å avvise kunnskapsbasert kritikk som synsing.