Innsikt og kommentar

Fra radio Free Europe til Al-Hurra: Amerikanske opinionsdiplomati fra suksess til fiasko

Publisert: 25. jan. 2007
  • Utgivelsesår: 2004
  • Språk: Norsk
  • Volum: 62
  • Hefte: 3
  • Tidsskrift: Internasjonal Politikk