Academic article

Free trade agreements in a small, open country: The case of Norway

Publisert: 6. nov. 2019
Sammendrag:

Verdens handelsorganisasjon gjorde i 2018 en gjennomgang av Norges handelspolitikk, og Medin ble invitert til å skrive en vurdering av denne gjennomgangen for forskningstiddskriftet the World Economy. Medin peker på at WTOs gjennomgang hadde lite å si om Norges frihandelsavtaler utover EØS og EFTA til tross for at forhandling av slike frihandelsavtaler har høy politisk prioritet i Norge.

I artikkelen viser Medin at avtaler utenom EØS og EFTA i dag dekker ca. 10 prosent av Norges handel, og at andelen vil antagelig øke i fremtiden. Norge har et av verdens største nettverk av slike avtaler, og avtalene har gradvis blitt mer omfattende. I tillegg til å fjerne toll, dekker de også en rekke ikke-tollmessige områder. Utviklingen er en del av en global trend.