Innsikt og kommentar

Har ikke EØS motstanderne fått med seg brexit?

Publisert: 23. jan. 2019
Sammendrag:

Det pågår en debatt om EØS-avtalen. SV ønsker å utrede alternativer. Noen av EØS-motstanderne ønsker å gå tilbake til frihandelsavtalene fra 1973.
Har de ikke fulgt med på brexit? Frihandelsavtalene ga tollfri adgang for store deler av norsk industrieksport.
De fungerte i noen grad etter hensikten, men allerede da de trådte i kraft, ble de sett på som utdaterte.