Popular scientific lecture

Hvilke utfordringer står totalforsvaret overfor mtp å stå rustet til å møte morgendagens digitale utfordringer og trusselbilde?

Publisert: 7. sep. 2020
Sammendrag:

Avsluttende konferansedebatt om utfordringer totalforsvaret står overfor mtp å møte cyberangrep.

  • Språk: Norwegian
  • Sted: Lillehammer
  • Arrangementstype: Seminar
  • Arrangementsnavn: Totalforsvarets cybersikkerhetskonferanse 2020
  • Dato for arrangement: 2. sep. 2020