Innsikt og kommentar

Hvor går nordisk samarbeid?

Publisert: 22. mai 2019
Sammendrag:

I en tid med geopolitiske omveltninger snakker Nordens regjeringer med fornyet kraft om nordisk samarbeid. Men stopper det med fine ord, eller følges visjonene opp av konkrete handlinger?