Academic chapter/article/Conference paper

Hybridity, Adaptive Peacebuilding and Complexity

Publisert: 7. apr. 2021
Sammendrag:

Dette kapittelet introduserer kompleksitet og adaptiv fredsbygging og vurderer hvordan det bidrar til den moderne hybriditetsdebatten. Etter en kort introduksjon til kompleksitetsteori, utforsker dette kapittelet nytten av et komplekst systemperspektiv for å utvide vår forståelse av hybrid fredsbygging. Adaptiv fredsbygging introduseres så som en tilnærming som kan hjelpe hybrid fredsbygging med å takle usikkerhetsdilemmaet som er karakteristisk for komplekse sosiale systemer, samt håndtere den relasjonelle dimensjonen av hybrid fredsbygging gjennom en samarbeidende tilnærming.