Innsikt og kommentar

Ideologenes kamp

Publisert: 7. aug. 2018
Sammendrag:

To innflytelsesrike ideologer – en russisk, en amerikansk – bygger høyreradikale nettverk i Europa. Selv om ideologien springer ut fra like kilder, har de ulike visjoner.