Artikkel

International Security in Practice: The Politics of NATO-Russia Diplomacy

Publisert: 2. sep. 2011
  • Utgivelsesår: 2010
  • Språk: Engelsk
  • Sider: 639 - 642
  • Volum: 68
  • Hefte: 4
  • Tidsskrift: Internasjonal Politikk