Academic article

Investment in resilient food systems in the most vulnerable and fragile regions is critical

Publisert: 20. aug. 2021
Sammendrag:

Å snu den alarmerende trenden med økende matusikkerhet, krever endring mot rettferdige, bærekraftige og sunne matsystemer med et eksplisitt fokus på de mest sårbare og skjøre regionene. Å snu trenden samtidig som vi oppnår globale klima- og bærekraftsmål og holder oss innenfor naturens tålegrenser, vil kreve en grunnleggende endring av det globale matsystemet.

Å sikre at alle foreslåtte tilnærminger og løsninger bidrar til både en bærekraftig og rettferdig endring, står høyt på dagsorden. Men for at dette skal oppnås, trenger vi en politisk agenda med et mye sterkere fokus på behovene og utfordringene til menneskene som bor i sårbare og skjøre regioner, samt erkjennelsen av at det bare er ved å ta tak i disse utfordringene på en integrert sosialt-økologisk måte som går til kjernen av problemene i vårt globale matsystem, skriver seniorforsker Cedric de Coning og flere medforfattere i denne artikkelen fra Nature Food.