NUPI Working Paper

Irreversible eksportkostnader: Hvordan de påvirker bedrifters eksportbeslutninger og internasjonal handel

Publisert: 19. feb. 2015