Innsikt og kommentar

Israel og moralsk balansegang

Publisert: 24. apr. 2018
Sammendrag:

Kritikere av lsraels overgrep mot palestinere blir ofte urettmessig beskyldt for antisemittisme. Samtidig er antisemittisme et økende problem i deler av Europa og USA.