Popular scientific lecture

Konflikt i cyberspace – Internasjonalt trusselbilde og mottiltak

Publisert: 2. okt. 2019
Sammendrag:

Foredraget tok for seg ulike typer cybertruser, og cyberkonlikt i internasjonal politikk, og implikasjoner for Norge.