Popular scientific lecture

Krigen skjer på nettet

Publisert: 28. juni 2020
Sammendrag:

Krigen skjer på nettet
Påvirkningskampanjer, falske nyheter, hackere, trollfabrikker, hybride angrep og destabilisering: Hvem er det som står bak, hvor stor er trusselen og er det noen som vet hvordan vi kan beskytte oss?
Lytring inviterer til en debatt om den digitale gråsonen mellom krig og fred. Vi spør hvor mye ved Russland og Kina bærer til det bålet som nå brenner i USA, og er det sant at de også prøver å tenne en gnist i Nord-Norge?
I panelet: Øystein Bogen, mangeårig korrespondent i Russland for TV2 og forfatter av boka «Russlands hemmelige krig mot vesten"
Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitiske Institutt (NUPI)
Geir Hågen Karlsen, oberstløyntnant Forsvarets Høgskole
Ørjan Karlsson, avdelingsleder i Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
Odd-Jarl Borch, professor ved Nord Universitet

Debattleder: Anki Gerhardsen

  • Språk: Norwegian
  • Sted: Stormen Biblioteket , Bodø
  • Arrangementstype: Seminar
  • Arrangementsnavn: Lytring/Debatt: Krigen skjer på nettet
  • Dato for arrangement: 18. juni 2020
  • URL 1: https://vimeo.com/430689813
  • URL 3: