Popular scientific article

Kronikk: Staten, barnevernet og utenrikspolitikken

Publisert: 20. mars 2020
Sammendrag:

Utenriksdepartementet har hatt travle år i møte med utenlandsk kritikk mot norsk barnevern. Forrige uke dømte EMD Norge i to nye barnevernssaker. Hvordan håndterer norske diplomater kritikken?