Artikkel

Liberia og fredsbygging: en institusjonell forskningsagenda

Publisert: 16. aug. 2011
Sammendrag:

Artikkelen analyserer arbeidet til FNs fredsbyggingskommisjon gjennom Fredsbyggingsfondet i Liberia og illustrerer hvordan institusjonelle strukturer kan bestemme mye av innholdet i og implementeringen av fredsbygging

  • Utgivelsesår: 2010
  • Språk: Norsk, bokmål
  • Sider: 275 - 286
  • Volum: 68
  • Hefte: 2
  • Tidsskrift: Internasjonal Politikk