Artikkel

Mannen, myten og utenrikspolitikken: Putin som utenrikspolitisk aktør

Publisert: 14. jan. 2019
Sammendrag:

I henhold til den russiske grunnloven tilligger utenriks- og forsvarspolitikk formelt presidentens domene. Etter at Putin nå i snart tjue år har vært med på å prege politikken, er det etter hvert vanskelig å skille mellom hva som er Putins personlige stil og påvirkning og hva som representerer grunntonen og de lengre linjer i russisk utenrikspolitikk. Men hvor står Putin ved inngangen til sin fjerde – og i henhold til grunnloven siste – presidentperiode? Hva kjennetegner ham som person og politiker? Og hva kan vi forvente fra Putin på den utenrikspolitiske arenaen i løpet av den neste seksårsperioden?

  • Utgivelsesår: 2018
  • DOI: 10.23865/intpol.v76.1440
  • Språk: Norsk, bokmål
  • Sider: 250 - 258
  • Volum: 76
  • Hefte: 3
  • Tidsskrift: Internasjonal Politikk