Innsikt og kommentar

Norden i verden

Publisert: 28. jan. 2019
Sammendrag:

Hver for seg er de nordiske landene relativt små, men sammen er de på størrelse med en stormakt. Og med en verdenspolitikk i endring er samarbeidet mellom disse statene enda viktigere enn på lenge.