Interview

Norge bør være en tydeligere stemme

Publisert: 17. juni 2020
Sammendrag:

Denne uken avgjøres valgkampen mellom Irland, Canada og Norge om plass i FNs sikkerhetsråd. Dersom Norge vinner har vi en klar oppfordring: Norge bør bestrebe seg på å være mer enn en konsekvent partner til multilateralt samarbeid og ivareta forholdet til våre nærmeste allierte. I dagens forhandlingsklima kreves en tydeligere stemme og alternative allianser i Sikkerhetsrådet.