Artikkel

Ny handelsteori: Implikasjoner for næringspolitikk

Publisert: 7. aug. 2014
  • Utgivelsesår: 2014
  • Språk: Norsk
  • Sider: 30 - 39
  • Volum: 128
  • Hefte: 5
  • Tidsskrift: Samfunnsøkonomen