Artikkel

Ny handelsteori: Implikasjoner for næringspolitikk

Publisert: 7. aug. 2014
Sammendrag:

Ny handelsteori, som vokste frem på begynnelsen av 1980-tallet, vektla stordriftsfordeler og markedsimperfeksjoner som drivkrefter bak internasjonal handel. I motsetning til tidligere handelsteori, som hovedsakelig antok perfekt konkurranse, ga den nye handelsteorien et teoretisk grunnlag for å drive næringspolitikk. Denne artikkelen viser hvordan næringspolitikk rettet mot enkeltbedrifter eller bransjer kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt innenfor det nye handelsteoretiske rammeverket.