Artikkel

Ny humanitær teknologi - En kritisk forskningsagenda

Publisert: 10. juli 2014
  • Utgivelsesår: 2014
  • Språk: Norsk
  • Sider: 224 - 233
  • Volum: 72
  • Hefte: 2
  • Tidsskrift: Internasjonal Politikk