Artikkel

Operasjonell tilgang - introduksjon til nygamle begreper og konsepter. Del 1.

Publisert: 4. feb. 2015
  • Utgivelsesår: 2014
  • Språk: Norsk
  • Sider: 40 - 48
  • Volum: 184
  • Hefte: 4
  • Tidsskrift: Norsk Militært Tidsskrift