Rapport

Participatory Democracy and Evidence-based Decision Making at the Local Level in Ukraine

Publisert: 13. mars 2019
  • Utgivelsesår: 2019
  • Forlag: Norsk utenrikspolitisk institutt
  • Antall sider: 41
  • Språk: Engelsk