Artikkel

Performing Statehood through Crises: Citizens, Strangers, Territory

Publisert: 30. juni 2021
Sammendrag:

Forskningen på krisehåndtering ser i liten grad på variasjonen i hvordan en og samme aktør bruker ulike verktøy og fremhever ulike sider ved sin identitet avhengig av hva slags krise det er snakk om. I denne artikkelen analyserer Iver Neumann og Ole Jacob Sending hvordan Utenriksdepartementet fremstår som en ulik aktør avhengig av om det er snakk om en sikkerhetskrise, en humanitær krise, eller en sivil krise. Forfatterne reflekterer over hva dette forteller oss om statens (ulike) fasetter og i hvor stor grad tilgjengelige handlingsalternativer avgjør hva slags type stat som trer frem gjennom ulike typer kriser.

Engelsk abstract:
This article applies the growing International Relations literature on state performance and performativity to the question of how practitioners categorize different kinds of crises. The aim is to add value to the crisis literature by paying more attention to how performances are staged for multiple audiences, how statehood is produced as a collective (as opposed to an individual) body, and how and why one and the same state actor performs statehood in different ways. Drawing on interviews and participant observation, we discuss how one state apparatus, the Norwegian Ministry of Foreign Affairs (MFA), performs statehood during different types of crisis. The MFA has institutionalized crisis management in three very different ways, depending on whether it defines the crisis as a security crisis, a humanitarian crisis, or a civilian crisis. Different crises have different audiences, are performed in different repertoires, and produce three different aspects of the state that we name, respectively, caretaking, do-gooding, and sovereignty. Bringing the performativity literature to the study of crises gives us a better understanding of the statecraft that goes into using crises as opportunities to make visible and strengthen the state as a presence in national and global social life. Conversely, our focus on the specificity of various state performances highlights how the performance literature stands to gain from differentiating more clearly between the straightforward performing of practices, on the one hand, and the performing of state identity by means of the same practices, on the other.

  • Forskningsprosjekt

    Evaluating Power Political Repertoires (EPOS)

    2016 - 2020 (Ongoing)

    EPOS har som mål å skape et systematisk problemskifte i hvordan maktpolitikk studeres ved å flytte det analytiske fokuset fra statenes maktressurser og verdenspolitikkens...