Innsikt og kommentar

Polen mellom fortid, notid og framtid

Publisert: 7. juni 2018
Sammendrag:

2015 markerer eit viktig skilje i Polens nyare historie. For fyrste gong etter den store politiske omveltinga i 1989 fekk landet ei rein fleirtalsregjering og ein president frå same politiske parti.