Kapittel

Russian Grand Strategy and Energy Resources: The Asian Dimension

Publisert: 2. juni 2021
Sammendrag:

Dette kapitlet tar for seg et sett strategisk viktige spørsmål om forholdet mellom Russlands strategi og landets energiressurser.

Kapitlet er delt i tre seksjoner. Den første presenterer en kort diskusjon om konseptet ‘grand strategy’ og hvordan denne blir brukt i russisk kontekst. Den andre undersøker hva slags rolle energiressurser spiller i en slik ‘grand strategy’ generelt, og i russisk kontekst spesielt. Den siste delen tar for seg Asias betydning i realiseringen av russisk energi og ‘grand strategy’.

Kapitlet søker å svare på følgende spørsmål:
• Hva er en ‘grand strategy’?
• Har Russland en ‘grand strategy’?
• Hva er koblingen mellom energiressurser og ‘grand strategy’?
• Hvilken rolle spiller Asia i Russlands ‘grand strategy’ og energistrategi?