Academic chapter/article/Conference paper

Russian Strategic Communication Towards Europe: Goals, Means and Measures

Publisert: 10. aug. 2021
Sammendrag:

Dette kapitlet undersøker forholdet mellom russiske strategiske mål og bruk av kommunikasjonstiltak i russisk politikk overfor Europa etter krisen i 2014. Den gir innsikt i hvordan russiske forståelser av kommunikasjon/informasjonsrelaterte utfordringer har blitt tatt med i russiske tilnærminger til Europa.