Rapport

Russian approaches to military technology. The Northern dimension

Publisert: 24. apr. 2020
Sammendrag:

Denne Policy Brief presenterer hovedkonklusjoner fra et prosjekt om russiske tilnærminger til teknologiske utfordringer og implikasjoner dette kan få for sikkerhet i Nordområder. Det begynner med en analyse av den russiske offisielle debatten om teknologiske utfordringer som en sikkerhetspolitisk anliggende. Hovedfokuset er på hvordan disse utfordringene er blitt håndtert av Russland i perioden etter 2014, på utviklingen av ny militær teknologi og hvordan president Putin har brukt denne utviklingen for å skape et bilde av en mer fordelaktig strategisk balanse. I den siste delen ser denne teksten på hvilke strategiske implikasjoner denne utviklingen kan ha for Norge som NATOs viktigste representant i Nordområder og Russlands direkte nabo.