Interview

Russlands største produsent av krigsskip vil samarbeide med Bergen Engines-kjøper: – Problematisk

Publisert: 2. mars 2021
Sammendrag:

Kommentar til oppkjøp av et norsk selskap med leveranser av materialet til det norske forsvaret og vedlikehold av motorer til norske marinefartøyer av et russisk-eid selskap.