Artikkel

Seksualisert vold i Kongo

Publisert: 27. jan. 2014
Sammendrag:

Artikkelen inneholder ulike måter å forstå motivene til soldater og militsgrupper i Den demokratiske republikken Kongo for hvorfor de begår seksuelle overgrep mot sivilbefolkningen i en konflikt som har pågått siden 1996. Diskusjonen deles opp i tre overlappende nivåer bestående av individ-, gruppe- og makronivå. Fotsoldater i Kongo lever ofte på eksistensminimum og bruker sivile som overlevelsesgrunnlag. Kvinner er en økonomisk ressurs samt en rikdom for mannen. Kvinner blir derfor kidnappet og brukt til husarbeid og som sexslaver. I tillegg har regjeringssoldater begrunnet seksuelle overgrep og drap på sivile kvinner som et resultat av sinne og frustrasjon overfor overordnede og sine koner. Frustrasjonen bør forstås i lys av den lave levestandarden til soldatene og deres familie og behandlingen de får av sine overordnede. Kampen om områder og naturressurser i Ãst-Kongo, kombinert med manglende sosial og politisk tilknytning til lokalbefolkning, kan også være en faktor som påvirker soldaters motiver for å plyndre og seksuelt torturere sivile for å tvinge mennesker på flukt. Konflikten har i stor grad handlet om å bryte ned samfunn gjennom terrormidler som seksualisert vold, slik at nye territorier blir vunnet. På et makronivå har det å begå menneskerettighetsforbrytelser og dermed være en sikkerhetstrussel åpnet opp for at militsgrupper får tilgang til forhandlingsbordet.