Innsikt og kommentar

Skjerpet lobbykamp

Publisert: 5. nov. 2018
Sammendrag:

Etter brexit vil Storbritannia måtte påvirke EU fra utsiden. Norge får konkurranse. Storbritannia vil mest sannsynlig gå ut av EU mars 2019. De mister da også stemmerett og mange muligheter for innflytelse. Hvordan vil livet bli som lobbyist? skriver Ulf Sverdrup i denne kronikken, opprinnelig publisert i Dagens Næringsliv.