Innsikt og kommentar

Skyggemekanismer i FNs Sikkerhetsråd: Relevans, legitimitet og effektivitet

Publisert: 2. sep. 2015
  • Utgivelsesår: 2015
  • Språk: Norsk
  • Sider: 285 - 297
  • Volum: 73
  • Hefte: 2
  • Tidsskrift: Internasjonal Politikk