Popular scientific lecture

Staten, barnevernet og diplomatiet

Publisert: 16. juni 2021
Sammendrag:

Innledning og paneldebatt, på fagseminaret "Hvordan håndterer stater internasjonal kritikk - eksempel barnevern".

  • Språk: Norwegian
  • Sted: Oslo, Norway
  • Arrangementstype: Seminar
  • Arrangementsnavn: Fagseminar, Utenriksdepartementet
  • Dato for arrangement: 16. juni 2021