Innsikt og kommentar

Statsbesøk som scenekunst

Publisert: 5. juni 2019
Sammendrag:

Theresa May lyktes ikke med brexit, men viderefører i dag forestillingen om det spesielle forholdet mellom USA og Storbritannia.